Trang chủ

Cảm ơn Hội khách sạn Đà Nẵng đã đến thăm và trao 12 suất quà Tết đến các cụ già neo đơn một số hoàn cảnh gặp khó khăn trong cuộc sống